அன்பே உயிரானாய்

தொட்டு உறவாடவில்லை
உன்னை
கட்டி கதை பேசவில்லை
கை கோர்த்து சென்றதில்லை
எங்கேயும்
சேர்ந்தும் நின்றதில்லை

கண்கள் உறவாடியது
இரு மனமோ கதை பேசியது
நினைவோ
உனதாகியது
இரு இதயம்
ஒன்றாகியது

திசைகள் நீயானாய்
என் தசையும் நீயானாய்
அசைவும் நீயானாய்
அன்பே உயிரானாய்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *