என் ஆசை உறவே

நான் தும்மினால்உன்னை நினைப்பேன்எனக்கு புரக்கேரினால்செல்லமாய் திட்டுகிறாய் என்பேன் விக்கல் எடுத்தால்என்னை நினைக்கிறாய் என்பேன்கொஞ்சம் யோசித்தால்நீ பாவம் என்பேன் ரொம்ப சிரித்தால்உன்னால் என்பேன்கண்மூடி உறங்கினால்தலையணையாய் உன்னை அணைப்பேன் கடவுள் என்முன் தோன்றினால்சதாகாலமும் நீ வேண்டும்என்பேன்என் ஆசை உறவே

வட்ட நிலா முகம்

வட்ட நிலா முகம்வளைந்தாடும் கூந்தல்தேன் சொட்டும் உதடுதேய் பிறை இமைமின்னும் கண்கள்மிருதுவான கன்னம்செந்தாமரை மார்புசெந்நிற மேனிநடை போடும் இடைதடையாகும் உடைஎன்னவள் கலைஎன் கனவில் தொல்லை