என் ஆசை உறவே

நான் தும்மினால்
உன்னை நினைப்பேன்
எனக்கு புரக்கேரினால்
செல்லமாய் திட்டுகிறாய் என்பேன்

விக்கல் எடுத்தால்
என்னை நினைக்கிறாய் என்பேன்
கொஞ்சம் யோசித்தால்
நீ பாவம் என்பேன்

ரொம்ப சிரித்தால்
உன்னால் என்பேன்
கண்மூடி உறங்கினால்
தலையணையாய் உன்னை அணைப்பேன்

கடவுள் என்முன் தோன்றினால்
சதாகாலமும் நீ வேண்டும்
என்பேன்
என் ஆசை உறவே

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *