வட்ட நிலா முகம்

வட்ட நிலா முகம்
வளைந்தாடும் கூந்தல்
தேன் சொட்டும் உதடு
தேய் பிறை இமை
மின்னும் கண்கள்
மிருதுவான கன்னம்
செந்தாமரை மார்பு
செந்நிற மேனி
நடை போடும் இடை
தடையாகும் உடை
என்னவள் கலை
என் கனவில் தொல்லை

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *