நினைவோ தொடர்ந்தது

மழையோ பொழியுதுமனமோ நிறையுதுஉடலோ குளிருதுஉன்னையே நினையுது பகலோ இருண்டதுநினைவோ தொடர்ந்ததுமணலோ நனையுதுநிலமோ வடியுது உயிரோ உருகுதுஉல்லாசம் கொண்டதுஇடியோ இடிக்குதுஇதயம் வெடிக்குது சாரல் அடிக்குதுஎன்னை இம்மை செய்யுதுமேனி புல்லரிக்குதுமேலாடை கேட்குதுஅருகில் இருந்தியோஅணைத்துக் கொள்வேனே

உயிரில் உணர்வாகவா

புடவையாய் மாறி உன் மேனியைகாத்துக் கொள்ளவா …!பூவாய் மாறி உன் கூந்தலில்ஊஞ்சல் ஆடவா …! ஆபரணமாகி நானும் உன்னைஅலங்காரப்படுத்தவா …!பெண்ணே உன்னை பேரழகியாக்கிபெரும் தேர் பூட்டவா …! காதல் தேனூட்டவா …தோளில் தாலாட்டவா …!கண்ணே உன்னைகவியால் கைதாக்கவா …! நினைவில் நெருங்கி வரவாகனவில் கலந்துவிடவாஉயிரில் உணர்வாகவாஉணர்வில் உயிராகவரவா …! அன்பு நிறைந்தஇடத்தில்சந்தேகங்களுக்குஒருபோதும்இடமில்லை