நினைவோ தொடர்ந்தது

மழையோ பொழியுது
மனமோ நிறையுது
உடலோ குளிருது
உன்னையே நினையுது

பகலோ இருண்டது
நினைவோ தொடர்ந்தது
மணலோ நனையுது
நிலமோ வடியுது

உயிரோ உருகுது
உல்லாசம் கொண்டது
இடியோ இடிக்குது
இதயம் வெடிக்குது

சாரல் அடிக்குது
என்னை இம்மை செய்யுது
மேனி புல்லரிக்குது
மேலாடை கேட்குது
அருகில் இருந்தியோ
அணைத்துக் கொள்வேனே

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *