என் உலகம் நீயல்லவா

கனவு கண்டாயோ – என் தங்கம்
கலங்கி நின்றாயோ
கதறி அழுதாயோ – என்னை
துரத்தி வெளுத்தாயோ

மன்னிப்பு கேட்டேன் அல்லவா
கட்டித் தழுவிக் கொல்லவா
அப்படிக் கதைப்பேனா – என்
மனம் தான் இடம் கொடுக்குமா

என் உலகம் நீயல்லவா
என் தேவி கதை சொல்லவா
உன் சொந்தம் நான் அல்லவா
உன்னோடு தான் என் வாழ்வல்லவா

அன்புத்தாய் நீயல்லவா
உன்னை என்றும் அணைத்துக் கொள்ளவா
உன்னை விட ஏது பெரிதம்மா
இந்த பாசம் என்றும் உனதம்மா

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *