உன்னவன் நான் என்பேன்

சிறந்த குணம் கண்டேன்சீரான ஒழுக்கம் கொண்டேன்உன்னவன் நான் என்பேன்உன் அன்பைப் பறித்துக் கொண்டேன் சுமையான வாழ்வு கொண்டேன்சுகமாக நீ கிடைத்தாய்இதமான உந்தன் உள்ளம்என்றும் எனக்கு சொந்தம் கனிவான எந்தன் தங்கம்கதை நூறு சொல்லும் சொந்தம்செயலாக நீ கிடைக்கநெடுங்கால தவமிருப்பேன் நான்என்னைஅறிந்ததுஉன்னால்

என் ரதியே நீ

இனிமைப் பொழுதில்என் ரதியேநீபவனி வருகிறாய் பூத்துக் குலுங்கும் பூமரங்கள்தென்றல் காற்றின்வருகையில்பரந்து விரிந்ததுபாதையெங்கும் அன்னாந்து பறக்கும்இளஞ்சிட்டுக்கள்உன் வருகையால்குதூகலிக்கின்றன உன் பாதம் பட்ட பூக்கள்மெய் மறந்துசாய்கிறது மண்ணோடு