என் ரதியே நீ

இனிமைப் பொழுதில்
என் ரதியே
நீ
பவனி வருகிறாய்

பூத்துக் குலுங்கும் பூமரங்கள்
தென்றல் காற்றின்
வருகையில்
பரந்து விரிந்தது
பாதையெங்கும்

அன்னாந்து பறக்கும்
இளஞ்சிட்டுக்கள்
உன் வருகையால்
குதூகலிக்கின்றன

உன் பாதம் பட்ட பூக்கள்
மெய் மறந்து
சாய்கிறது மண்ணோடு

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *