கனவெல்லாம் உன் நினைவு

நினைக்க மறக்காத என் மனதுமறக்க முடியாத உன் நினைவு ஏங்கித் தவிக்கும் என் இதயம்தாங்கிப் பிடிக்கும் உன் நினைவு இம்சை செய்யும் இருண்ட வாழ்வுஇன்பம் தரும் உன் நினைவு இரவின் மடியில் துயிலா விழிகள்உறங்க வைக்கும் உன் நினைவு நினைவெல்லாம் உந்தன் கனவுகனவெல்லாம் உன் நினைவு