கனவெல்லாம் உன் நினைவு

நினைக்க மறக்காத என் மனது
மறக்க முடியாத உன் நினைவு

ஏங்கித் தவிக்கும் என் இதயம்
தாங்கிப் பிடிக்கும் உன் நினைவு

இம்சை செய்யும் இருண்ட வாழ்வு
இன்பம் தரும் உன் நினைவு

இரவின் மடியில் துயிலா விழிகள்
உறங்க வைக்கும் உன் நினைவு

நினைவெல்லாம் உந்தன் கனவு
கனவெல்லாம் உன் நினைவு

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *