உன்னிடம் நான் கொண்ட காதல்

கண்ணு கலங்குது பெண்ணேஎன் கண்ணம் சிவக்குது கண்ணேகண்டவர் பார்த்திடும் முன்னேஎன்னைக் கட்டித்தழுவிடு பெண்ணே உன்னிடம் நான் கொண்ட காதல்என் உள்ளத்தில் பூத்த தெய்வீக சாரல்வந்தாடும் ஊஞ்சலும் நீயே – என்வளைந்தாடும் மூங்கிலும் உன் இடைதானேஅன்றாடம் நான் காணும் காட்சிஅனைத்தும் நீயே இயற்கையே சாட்சிசொந்தங்கள் தந்ததும் நீயேநான் சுகமாக வாழ்ந்திட நீ துணைதானே

உன்னில் கோடி மயக்கம் எனக்கு

உன்னில் கோடி மயக்கம்எனக்குஎன்னில் வேண்டாம் தயக்கம்என்றும் உனக்கு உன்னவன் நான் என்பதால்இன்பம் எனக்குஎனக்கும் உனக்கும்வேண்டாம் பிணக்கு கொள்ளை ஆசை கொண்டஎன் ௧ணக்கு – என்று௧ழியுமோ உன்னில்எனக்கு உன்னால் நான் கொஞ்சம் கிறுக்குபோதாதா இது உனக்கு